تاسیان PDF

by هوشنگ ابتهاج تاسیان، هوشنگ ابتهاج 1306
عنوان: تاسیان؛ سروده: ه. ا. سایه (هوشنگ ابتهاج)؛ مشخصات نشر: تهران، کارنامه، 1385، در 204 ص، شابک: 9644310527؛ موضوع: شعرنو، شعر فارسی، شاعران قرن 14 خورشیدی قرن 20 م

تاسیان= غم آمیخته با بیقراری
خانه دلتنگ غروبی خفه بود
مثل امروز که تنگ است دلم
پدرم گفت چراغ
و شب از شب پر شد
من به خود گفتم: یک روز گذشت
مادرم آه کشید
زود برخواهد گشت
ابری آهسته به چمم لغزید
و سپس خوابم برد

که گمان داشت که هست این همه درد؟
در کمین دل آن کودک خرد
آری آن روز چو میرفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمیدانستم
معنی هرگز را

تو چرا باز نگشتی دیگر؟
آه ای واژه ی شوم
خو نکرده ستدلم با تو هنوز
من ، پس از، اینهمه سال
چشم دارم در راه
که بیایند عزیزانم
آه

Book tags: تاسیان pdf, download, pdf, هوشنگ ابتهاج

Download PDF تاسیان

Files:

Read also